27-11-04

2004 Na lang beraad en wegens het vertrek van de meeste bestuursleden wordt beslist om de Gretry Band, na juist geen 130 jaar, stil te leggen met een laatste Caecilia-feest op 27 november.

Geschiedenis van de fanfare "Gretry Kring".

1875 Het is donker, Haren ligt rustig te slapen. Het dorp heeft nog geen vermoeden van wat het te wachten staat. Opeens wordt de stilte van de nacht verbroken, door toeters en kartonnen trommelkes, afkomstig van Brussel-Kermis. Enkele Harense boerkes hebben zojuist de aanzet gegeven voor de fanfare, waar u nu de site van bezoekt. Ferdinand Rydams, die muziek kon spelen en dit gehoord had, gaat met enkele mensen praten en dit jaar nog wordt er bal gespeeld onder de naam "Gretry Kring".

1876 Het repetitielokaal wordt te klein en voor het eerst wordt er in de vroegere zaal "In De Poort" gespeeld.

1879 De vlag wordt gemaakt en ingehuldigd. En op de prijskamp van Elsene behaalt de "Gretry Kring" de eerste prijs.

1907 De fanfare telt 200 leden!

1908 De fanfare krijgt er een titel bij: "Koninklijke fanfare, de Gretry Kring".

1913 De vrolijke melodiekes sterven uit. De fanfare zal vier een half jaar zwijgen, vanwege de Eerste Wereld Oorlog.

1918 De instrumenten worden weer bovengehaald en triomfantelijke deuntjes klinken ter ere van de overwinning.

1919 Inhuldiging van het gedenkteken aan de overledenen in de strijd.

1925 Het gouden jubileum wordt gevierd met een muzikaal toernooi, dat 5 dagen zal duren. Er is een gigantisch vuurwerk-spectakel en een feestmaal in drie zalen.

1935 Ondanks de economische crisis, wordt het 60 jarig bestaan toch uitbundig gevierd. Met als extraatje, een uitnodiging om te gaan spelen in de straten van "Oud Brussel" op de wereldtentoonstelling.

1939 Door de Algemene Mobilisatie vertrekken 38 leden. De fondsen van de fanfare worden onder hen verdeeld.

1944 Het lokaal, "Zaal In De Poort", brandt uit door brandbommen. Enkel een bombardon en de vlag kunnen worden gered.

België is vrij. Begin oktober worden de repetities weer aangvangen.

1946 De repetities worden in de zaal "De Kroon" gehouden, die wij nu kennen als de zaal "In De Poort"

1951 Tijdens één van de groeps-reizen komt een bus in de Schie in Rotterdam terecht. Zes leden komen hierbij om. Het is een der droevigste gebeurtenissen in de geschiedenis van het bestaan.

1957 Wegens het verminderen van concerten bij zustermaatschappijen, neemt de fanfare deel aan het provenciaal toernooi en wordt geplaatst in de tweede afdeling. Deze positie zal verbeterd worden naarmate de jaren vorderen.

1964 Er wordt een majorettendrumband opgericht die vanaf nu de fanfare vergezelt op wandelconcerten.

1968 Zowel de Muziekacademie als de jeugdfanfare Gretry worden opgericht en het niveau stijgt. De jeugdfanfare boekt in de komende jaren enorme vorderingen.

1973 Er wordt, door de vernieuwingen in het lokaal, een afdeling van de Schaarbeekse muziekschool geopend in Haren.

1974 Voor de eerste keer, wordt er samen met de muziekfederatie van Brussel een Jeugdsolistentoernooi gehouden.

1980+ Na enkele jaren van inactiviteit wordt de jeugdwerking nieuw leven ingeblazen. Maar de verjonging blijft achterwege en de jeugdfanfare wordt na 5 jaar stopgezet.

1995 Weerom wordt er een jeugdfanfare opgericht, met een eigen dirigent. Een twintigtal muziekantjes tussen 9 en 15 jaar vormen samen met enkele "jonge anciens" de "Young Gretry Band".

1999 De "Gretry Kring" en de "Young Gretry Band" worden samengevoegd tot de "Gretry Band". Deze verjonging brengt weer wat meer leven in de brouwerij.

2002 Door elk jaar een concert met artiest te doen, probeert de Gretry Band meer volk van buiten in het gesloten klubje trouwe luisteraars te brengen.

2003 De fanfare dreigt stil te vallen, maar er wordt een nieuwe start genomen met een verjongd bestuur.

2004 Na lang beraad en wegens het vertrek van de meeste bestuursleden wordt beslist om de Gretry Band, na juist geen 130 jaar, stil te leggen met een laatste Caecilia-feest op 27 november.

Tot onze grote spijt en na veel beraad, moeten wij een punt zetten achter onze fanfare.
Iedereen is welkom op ons afscheids-Caeciliafeest op 27/11.

Het bestuur.
The Gretry Band

07:30 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.